اعتراض فرهنگیان شهرستان بناب نسبت به دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول و غیرپاسخ گو : آقای پاشایی ! انفعال تا چه حد ؟!

دخالت نهادها و شخصیت های های سیاسی و غیره در انتصابات آموزش و پرورش شهرستان بناب، موجب گردیده تا بدون در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری، ملاک های عزل و نصب در پست های اداری و حتی مدیریتی مدارس به شدت سیاسی و باندی شده و تا حد اولویت های خویشاوندی نیز تنزل نماید و بر اساس شنیده ها کار به جایی رسیده است که نماینده محترم مجلس در بسیاری از عزل و نصب های اداری و حتی مدرسه ای دخالت و توصیه های مستقیم دارند/ با این شرایط و در کمال تأسف وابستگی و بی ارادگی آموزش و پرورش بناب در برابر خواسته ها و امیال نماینده مجلس تمامی نداشته و این وضعیت دشوار باعث حادتر و مزمن تر شدن مشکلات آموزش و پرورش شهرستان شده است/ نحوه عملکرد جناب آقای پاشایی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز بی تاثیر نبوده و ایشان نیز به نوبه خود می بایست پاسخگوی شرایط جاری و حاکم در زیر مجموعه های سازمانی خویش باشند به ویژه اینکه در دوره مدیریت ایشان که منسوب به دولت اعتدال گرای تدبیر و امید هستند بدون در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری و به صورت فله ای افراد و گروه هایی از طیف رقیب دولت عهده دار مسئولیت هایی در رده های مختلف مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان بناب شده اند و در مقابل کوچکترین فرصت و زمینه ای برای همکاری نیروهای اعتدالی و حامی دولت باقی نمانده است و معلوم نیست که مدیرکل محترم چگونه چنین شرایط انحصاری را برمی تابد/ متأسفانه سهم خواهی های نماینده محترم مجلس در کنار فرصت سوزی و اعتماد سوزی وزیر سابق آموزش و پرورش جناب آقای دکتر فانی باعث این قضیه شده است که فرهنگیان و معلمان شهرستان بناب نتوانند فضای ایجاد شده در دوران دولت تدبیر و امید را در مجموعه خود احساس کنند...

اعتراض فرهنگیان بناب به نمایندگان مجلس و عملکرد پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

باسمه تعالی

بی شک سیاسی کاری و دخالت سیاسیون در نهاد آموزش و پرورش یکی از معضلات اساسی فرا روی آموزش و پرورش و شاید سازمان های دیگر است و متاسفانه در حال حاضر این معضل به عنوان مهم ترین دغدغه و مانع درمسیر فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان بناب مطرح است.

دخالت نهادها و شخصیت های های سیاسی و غیره در انتصابات آموزش و پرورش شهرستان بناب، موجب گردیده تا بدون در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری، ملاک های عزل و نصب در پست های اداری و حتی مدیریتی مدارس به شدت سیاسی و باندی شده و تا حد اولویت های خویشاوندی نیز تنزل نماید و بر اساس شنیده ها کار به جایی رسیده است که نماینده محترم مجلس در بسیاری از عزل و نصب های اداری و حتی مدرسه ای دخالت و توصیه های مستقیم دارند. بنابراین نماینده محترم مجلس باید جوابگو باشند که چرا و چگونه علیرغم سوگندی که دایر بر نمایندگی تمامی آحاد شهروندان یک منطقه (ازهر طیف و گرایش و طرزفکری) یاد کرده اند، با دخالت در انتصابات مختلف به ویژه در اداره آموزش و پرورش، شأن و جایگاه این ارگان حساس را تا حد ستاد انتخاباتی تنزل داده و با پررنگ کردن و اصرار بر خطوط و خط کشی های نامنصفانه ، موجبات سیاست زدگی شدید آموزش و پرورش را فراهم نموده و مانع از بهره مندی آموزش و پرورش منطقه از نیروهای کارآمد و خوش فکر گردیده و سد راهی شده اند بر شکل گیری و تحقق هویت مستقل این نهاد حساس.
متأسفانه قضیه به اینجا ختم نشده بلکه شاهد آن هستیم که با شگردهای گوناگون و بعضاً ناجوانمردانه، افراد شایسته را کنار گذاشته و یا با استفاده از روش های نخ نما شده چون جابه جایی مدیران در حال زمینه چینی برای کنار گذاشتن این گونه افراد هستند. با این شرایط و در کمال تأسف وابستگی و بی ارادگی آموزش و پرورش بناب در برابر خواسته ها و امیال نماینده مجلس تمامی نداشته و این وضعیت دشوار باعث حادتر و مزمن تر شدن مشکلات آموزش و پرورش شهرستان شده است.

اعتراض فرهنگیان بناب به نمایندگان مجلس و عملکرد پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

  البته در این میان نحوه عملکرد جناب آقای پاشایی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز بی تاثیر نبوده و ایشان نیز به نوبه خود می بایست پاسخگوی شرایط جاری و حاکم در زیر مجموعه های سازمانی خویش باشند به ویژه اینکه در دوره مدیریت ایشان که منسوب به دولت اعتدال گرای تدبیر و امید هستند بدون در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری و به صورت فله ای افراد و گروه هایی از طیف رقیب دولت عهده دار مسئولیت هایی در رده های مختلف مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان بناب شده اند و در مقابل کوچکترین فرصت و زمینه ای برای همکاری نیروهای اعتدالی و حامی دولت باقی نمانده است و معلوم نیست که مدیرکل محترم چگونه چنین شرایط انحصاری را برمی تابد؟!
متأسفانه سهم خواهی های نماینده محترم مجلس در کنار فرصت سوزی و اعتماد سوزی وزیر سابق آموزش و پرورش جناب آقای دکتر فانی باعث این قضیه شده است که فرهنگیان و معلمان شهرستان بناب نتوانند فضای ایجاد شده در دوران دولت تدبیر و امید را در مجموعه خود احساس کنند .

با این حال بدنه آموزش و پرورش شهرستان بناب در انتخابات 29 اردیبهشت با حمایت قاطعانه از دولت تدبیر و امید نشان دادند که به شدت مخالف ایجاد و ادامه هرگونه فضای بسته و امنیتی بوده و خواهان ترمیم شکاف های موجود در میان بدنه و مجموعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هستند که بر پایه همان نگرش های سلبی و انحصاری افراد و نهادهای خاص و انفعال مدیریت محترم کل آموزش و پرورش تحمیل و ایجاد گردیده است.

به باور اینجانبان، مشکلات پیش آمده و ضعفهای فراوان دیگر موجود در نظام آموزش و پرورش، بیشتر ناشی از نگاه صرفاً سیاسی و جناحی به این نهاد مهم و سرنوشت ساز بوده و در حقیقت به بازی گرفتن سرنوشت نونهالان، نوجوانان و آینده سازان این مرز و بوم به بهای حفظ منافع سیاسی وجناحی است که البته مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود بر این نکته صحه گذارده و نگاه سیاسی، حزبی و جناحی به آموزش و پرورش را به سمّ تشبیه نمودند.
ما این نوع برخوردهای صرفاً سیاسی و باندی را نوعی بی احترامی به آموزش و پرورش و معلمان می دانیم واین رسم غلط را در تضاد با هدف اصلی آموزش و پرورش که پرورش انسان های شایسته می باشد می دانیم.

امید آن داریم نماینده محترم مجلس نیز به فکر اصلاح قوانین معیوب و نظارت بیشتر در آموزش وپرورش باشند و به جای تمرکز بر امور روزمره و روبنایی به امور زیربنایی ، که همان توجه به منزلت و معیشت قشر فرهنگی است تمرکز کنند تا اینکه اصل اهداف اموزش وپرورش زیر سوال نرود.
در آخر مجدداً این ابهام و تناقض اساسی در عملکردها را با مدیریت محترم اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی، نماینده محترم مجلس و دیگر اشخاص حقیقی و نهاد های حقوقی که مستقیم یا غیر مستقیم در مسائل اموزش و پرورش دخیل هستند مطرح می کنیم که واقعاً با این وضعیت مدیریتی و با این میزان رضایت مندی معلمان و با این فضا و محیطی که آموزش و پرورش شهرستان بناب را صرفاً به ابزاری جهت باز تولید مناسبات تنش زا و منبعی برای ارتزاق مناسبات باندی، سیاسی و عشیره ای مبدل نموده و در شرایطی که آموزش و پرورش برخلاف فلسفه وجودی اش، دچار ناکارآمدی شده است چه کار مثبتی می توان انجام داد؟
جامعه فرهنگیان شهرستان بناب از مسئولین محترم عاجزانه تقاضا و انتظار دارد که برای رفع این نابه سامانیها چاره ای اندیشیده شده و هرچه سریعتر پیگیری های لازم صورت گیرد.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاته

( صدای معلم : اسامی و امضای این همکاران به رسم امانت در این رسانه موجود است )


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰