تعبیر خواب بچه دار شدن

با تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد، تعبیر خواب بچه دار شدن زن شوهر دار، تعبیر خواب پسر زاییدن و تعبیر خواب دختر زاییدن همراه ما باشید.
تعبیر خواب بچه شیر دادن - تعبیر خواب پسر دار شدن امام صادق - تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره - تعبیر خواب پسر داشتن
تعبیر دیدن بچه دار شدن در خواب توسط دختر مجرد و زن شوهردار متفاوت است. همچنین داشتن فرزند دختر و یا پسر در تعبیر خواب بسیار مؤثر است.

تعبیر خواب بچه دار شدن

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن زنی که زایمان می کند و بچه دار می شود: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

تعبیر خواب بچه دار شدن زن شوهر دار

آنلی بیتون می گوید: اگر زنی شوهردار خواب ببیند بچه ای به دنیا می آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.
کتاب سرزمین رویاها
 • یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود.
 • یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره

آنلی بیتون: اگر دخترى در خواب ببیند كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه ‏ى ناراحتى و نگرانى است.
کتاب سرزمین رویاها: یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند.

تعبیر خواب دختر زاییدن

محمدبن سیرین گوید:
 • اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.
 • اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.
 • اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.
حضرت صادق علیه السلام می فرماید: اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه ای به دنیا آورد، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

تعبیر خواب پسر زاییدن

ابن سیرین گوید: اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.
حضرت صادق علیه السلام می فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
 • گزارش خطا
 • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
 • ۰
 • ۰

 • اشتراک‌گذاری در تلگرام
 • اشتراک‌گذاری در کلوب
 • اشتراک‌گذاری در گوگل پلاس
 • اشتراک‌گذاری در بالاترین
 • اشتراک‌گذاری در لینکداین
 • اشتراک‌گذاری در استامبل‌آپون
 • چاپ خبر
 • کپی لینک خبر
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان دریافت: ۵ ماه پیش
مجله خبری ستاره

مجله ستاره یک رسانه آنلاین است که در زمینه‌های خبری، سلامت، آشپزی و ... فعالیت می‌کند. رسالت ستاره، احترام به علایق و سلایق همه و افزایش آگاهی اولیه آنان در خصوص موضوعات جاری زندگی است که در این راستا و به منظور دسترسی مخاطب به منابع اطلاعاتی معتبر و سهل‌الوصول جامع‌ترین اطلاعات را ارائه می‌دهد.