تعبیر خواب تدفین (دفن کردن مرده)

با تعبیر خواب تدفین و خاکسپاری نزدیکان، تعبیر خواب تدفین پدر و مادر، تعبیر خواب تدفین فرد غریبه و دیدن مراسم خاکسپاری خود در خواب آشنا شوید.
تعبیر خواب دفن کردن مرده – تعبیر خواب خاکسپاری – تعبیر خواب تشییع جنازه – تعبیر خواب خاکسپاری فامیل

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می گوید: دیدن تدفین و خاکسپاری در خواب به معنای رها کردن گذشته ای است که می شناختیم. گشودن راهی برای مواجه شدن با آنچه حاصل آورده ایم، سرکوب تجاربی که ممکن است دردناک باشد یا میلی به یادآوری آن ها نداشته باشیم همگی می تواند از مصادیق دیدن خواب هایی در مورد خاکسپاری و یا مراسم تدفین باشد. 

تعبیر خواب تدفین و خاکسپاری نزدیکان

هانس کورت می گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم تدفین یکی از نزدیکانتان شرکت می کنید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید. اگر در مراسم تدفین همه ناراحت و غمگین باشند، به این معنا است که دچار غم و اندوه می شوید.
لیلا برایت: اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده ی خود به یک مراسم تدفین می روید، نشانه ی جدایی از دوستان است.
آنلی بیتون می گوید:
  • اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد، نشانه سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانه در راه بودن جشن ازدواج یکی از اقوام شماست. اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد، دلالت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می شنوید که از شما دور است و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می کنید.
  • اگر خواب ببینید در مراسم تدفین، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند، نشانه آن است که بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت.
  • دیدن مراسم تدفین یکی از نزدیکان در خواب، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است.
لوک اویتنهاو می گوید: تدفین خویشاوند: رنج و محنت

تعبیر خواب خاکسپاری پدر و مادر

لیلا برایت: شرکت در مراسم تدفین پدر یا مادر خود در خواب، نشانه ی شکست در انجام کارها است.

تعبیر خواب مراسم تدفین با لباس سیاه

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم تدفین کسی شرکت کرده است، نشانه آن است که بزودی بیوه خواهد شد.
لیلا برایت: اگر با لباس مشکی در مراسم تدفین کسی شرکت کنید، یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می دهید،

تعبیر خواب مراسم تدفین غریبه

آنلی بیتون می گوید: دیدن مراسم تدفین فردی بیگانه در خواب، دلالت بر نگرانی های ناگهانی دارد.
لیلا برایت می گوید:
  • اگر در خواب مراسم تدفین یک غریبه را ببینید، نشانه ی به دست آوردن پول و ثروت است.
  • دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه ی موقعیت های خوب شغلی است.
لوک اویتنهاو می گوید: تدفین یک بیگانه: ارث

تعبیر خواب دیدن مراسم تدفین خود

لوک اویتنهاو: مراسم تدفین خود: افکار بیهوده
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۲