تعبیر خواب جاده و راه

دیدن جاده در خواب بیانگر سرنوشت بیننده خواب است و تعبیر خواب جاده سراشیبی نشان از تنزل و پایین آمدن مرتبه اجتماعی در زندگی شخصی فرد دارد.

تعبیر خواب جاده اسفالت - تعبیر خواب جاده سربالایی - تعبیر خواب جاده سرسبز - تعبیر خواب راه رفتن در سرازیری - تعبیر خواب سراشیبی - تعبیر خواب شیب تند

تعبیر خواب جاده و راه

آینده و سرنوشت هر یک از به گفته مطیعی تهرانی در خواب خود را به صورت جاده و راه نشان می دهد. ممکن در خواب جاده و راه های خوب و بد ببینیم و آن ها را طی کنیم و در آخر این راه ها نتایج نیک و بد دریافت کنیم که نشانه همان سرنوشت ماست.
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگرببیند در جاده از ماشین پیاده شده و به راه نگاه کرد دلیل که در مبدأ حرکت کاری برایش پیش خواهد آمد

تعبیر خواب جاده سراشیبی

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائین رفتید تنزلشان می یابید و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب اتفاق می افتد که موجب سقوط شما می شود.

تعبیر خواب جاده سربالایی

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر به سر بالایی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا مقام می یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می گیرد که در می مانید.

دیدن پابرهنه راه رفتن در جاده ناصاف در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی:
  • اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.
  • اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می شوید و به دشواری می افتید.
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می کنید، علامت آن است که وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت که نتیجه ای جز اتلاف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد.

تعبیر خواب راه هموار

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جاده ای را که می پیمودید (با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی کند) صاف و هموار بود خواب شما می گوید راه پیشرفتتان صاف است.

تعبیر خواب جاده سرسبز

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:
  • اگر خواب ببینید از جاده ای عبور می کنید که اطراف آن را گل ها و درختان فرا گرفته اند، نشانه آن است که ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت.
  • اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسبز و با صفا عبور می کنید، نشانه آن است که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت.

تعبیر خواب جاده بیابانی

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای عبور می کنیم که دو طرف بیابان است و خشک است و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان آن است که دستخوش تنگی می شویم.

تعبیر خواب تنها بودن و گم شدن در جاده

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می کنید.
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر خواب ببینید در جاده ای راه خود را گم کرده اید، علامت آن است که بر سر تصمیم گیری پیرامون مسائل تجاری مرتکب اشتباه می شوید و زیان می بینید.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: پنجشنبه ۲۳ دي ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۲