تعبیر خواب دویدن

با تعبیر خواب دویدن و فرار کردن، تعبیر خواب دویدن بدون کفش (پا برهنه)، تعبیر خواب دویدن بچه و تعبیر خواب مسابقه دو همراه ما باشید.
تعبیر خواب دویدن و فرار كردن - تعبیر خواب تند دویدن - تعبیر خواب دویدن در جاده - تعبیر خواب دویدن با سرعت زیاد - تعبیر خواب دویدن در شب
دویدن در خواب می تواند نشانه های مختلفی در بر داشته باشد که همه این نشانه ها بستگی به این دارد که آیا شما دنبال کسی هستید یا از دست کسی در حال دویدن و فرار کردن هستید. جزئیات این گونه خواب ها در تعابیر آن بسیار تاثیر گذار است.

تعبیر خواب دویدن

بیتون مى گوید:
 • دویدن در خواب، بیانگر پیشرفت در كارها است.
 • اگر خواب ببینید كه هنگام دویدن زمین مى خورید، بیانگر آن است كه دچار شكست مى شوید.
 • اگر در خواب گروهى را در حال دویدن ببینید، نشانه ى آن است كه مسئولیت كارى را بر عهده ى شما مى گذارند.
معبرین غربی گویند: دیدن دویدن در خواب نشانه پتانسیل و ظرفیت شما برای ناراحتی و پریشانی است.
لوک اویتنهاو می گوید:
 • دویدن در یک جهت خاص: بر آورده کردن آرزوها
 • دویدن به دنبال یک دشمن: پیروزی
 • بی هدف دویدن: مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید

تعبیر خواب دویدن و فرار کردن

معبرین غربی گویند:
 • دویدن به سمت کسی نشانه ترس از رد شدن و یا از دست دادن آن فرد است.
 • اگر شما در حال دویدن و فرار کردن از حیوانات باشید چه آن حیوان اهلی و چه وحشی باشد نشانه آن است که شما از شر تهدیداتی که در زندگی بیداری دارید رهایی می یابید.
 • دویدن و فرار کردن در خواب به شما می گوید بر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب دویدن بدون کفش (پا برهنه دویدن)

معبرین غربی گویند: اگر شما پا برهنه در خواب می دوید نشان دهنده روی دادن حادثه ای ناگوار و بدبختی است.
کتاب سرزمین رویاها: برهنگان در حال دویدن: ایده هایتان را از دست می دهید.
لوک اویتنهاو: دویدن بدون لباس: خیانت

تعبیر خواب دویدن بچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید کودکان مشغول دویدن و بازی هستند، دلالت بر آن دارد که تمام تعهدات شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید.
لوک اویتنهاو: بچه ای که می دود: نیکبختی

تعبیر خواب مسابقه دو

لوک اویتنهاو:
 • مسابقه دو: رضایت
 • تماشای دوندگان: بگو مگو
معبرین غربی گویند: دویدن در مسابقه و یا دوی ماراتن نشانه تجربه کردن سختی هاست.
تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

 • گزارش خطا
 • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
 • ۰
 • ۰
دسته: گوناگون
زمان انتشار: شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۱