تعبیر خواب دیدن مرده در حالات مختلف

تعبیر خواب دیدن مرده در حالات مختلف

تعبیر خواب دیدن مرده در حالات مختلف

 

اگر شما نیز دنبالل دانستن تعبیر خواب دیدن مرده هستید با ما دراین مطلب از ایران ناز همراه باشید. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که خواب مرده ای را دیده باشید

 

در خواب ممکن است مرده را ما در شرایط گوناگونی ببینیم گرسنه باشد یا چیزی به ما بدهد یا خوشحال باشد یا کاری کند و ….ممکن است مرده در شرایط مرگ مانند قبر و در کفن یا غسالخانه باشد

 

برای اینکه نیازی به مرجع دیگری نداشته باشید تعبیر خواب مرده را از چندین مرجع برایتان اورده ایم

 

امام صادق ع می فرمایند

 

دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است.تعبیر خواب زنده شدن مرده ای که معروف است دلیل بر مال است.

 

اگر پادشاهی این خواب را بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.تعبیر خواب اینکه با مرده جماع کند و نطفه از او بیرون نیاید این است که او منفعت می یابد.

 

تعبیر خواب اینکه با زن مرده جماع کند این است که حاجتش برآورده می شود.تعبیر خواب بوسیدن زن مرده هم این است که به مرادش می رسد و زن می گیرد.

 

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب به روایت محمد بن سیرین

 

اگر مرده را ببینی و به او بگویی تو مرده ای و او بگوید من زنده ام دلیل جای خوب و احوال خوب مرده در آن دنیاست.اگر لباس خود را به مرده بدهی تعبیر خواب این است که دلیل بر غم و اندوه است .اگر مرده در خواب به شما قرآن یا کتاب فقه بدهد دلیلی بر توفیق یافتن طاعت است

 

اگر مرده در خواب جامه بفروشد تعبیر خواب گرانی ان جامه است

 

اگر مرده را نالان در خواب ببینید دلیل بدکرداری مرده در دنیاست و جای او خوب نیست

 

اگر مرده در خواب سر درد داشته باشد دلیل بر تکبر او در دنیاست

 

اگر مرده در خواب چشم درد داشته باشد دلیل بر غیبت او در دنیاست.اگر مرده در خواب دندان درد داشته باشد دلیل بر فحش های بسیار او به مردم در دنیاست.اگر مرده در خواب پهلو درد داشته باشد دلیل بر این است که در دنیا با زنان بدکردار بوده است.گر مرده در خواب شکم درد داشته باشد دلیل بر این است که در دنیا مال حرام خورده است

 

اگر در خواب مرده را با لباسهای زیبا و نیکو ببیند دلیل بر این است که با ایمان مرده است.اگر مرده را با لباسهای سفید در خواب ببیند دلیل این است که حال او خوب است.اگر مرده را با لباسهای سیاه در خواب ببیند دلیل این است که حال او خوب نیست.

 

اگر مرده را با لباسهای زرد و کبود در خواب ببیند دلیل معصیت است.اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

 

تعبیر خواب مرده از دید منوچهر مطیعی

 

مرده در خواب دیدن دلیل بر دوست و مهمان است.دیدن زنده ای که در خواب مرده است دلیل بر نشاط و سرزندگی است.اگر مرده در خواب به شما چیزی بدهد خوب است و اگر چیزی بگیرد خوب نیست.اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد.

 

و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.اگر لباسهایتان را در خواب به مرده بدهید خوب نیست و دلیل این است.که سلامت یا آبرویتان در خطر است و برعکس گرفتن لباس از مرده در خواب خوب است

 

دیدن مرده در خواب به زعم یوسف نبی ع

 

اگر در خواب با مرده صحبت کنید نیکو است.سلام کردن به مرده در خواب دلیل بر شادی است.اگر مرده را در خواب در کنار خود بیند دلیل بر عیش است.

 

تعبیر خواب دیدن جسد و جنازه مرده در خواب دلیل بر طول عمر است.خونین دیدن مرده در خواب یا دلیل بر مال مرده است که درست بدست نیامده یا ظلمی که به او روا شده است.

 

دیدن مرده در خواب به تعبیر حضرت دانیال نبی ع

 

اگر در خواب ببیند مرده به او چیزی دهد از متاع دنیا سودی به او می رسد از جایی که انتظار ندارد.اگر مرده در خواب خوردنی به او دهد تعبیر خواب این است که روزی حلال کسب می کند.اگر در خواب ببیند که مرده است و همه برای او گریه می کردند تا وقتی که او را شستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین است.

 

اگر در ببیند او را در تابوت گذاشته اند و مردم از عقب و جلو تابوت در حرکتند دلیل بر بزرگی اوست.خواب دیدن مرده از دید ابراهیم کرمانی اگر مرده در خواب زنده بود دلیل بر اینست که حالش خوب است

 

اگر زنده را مرده دید تعبیر خواب به خلاف این است .اگر در خواب پدر مرده خود را با جامه های نیکو ببیند تعبیر خواب این است که دولتش زیاد می شود اگر زن مرده خود را در خواب ببیند تعبیر خواب این است که درویش شود.

 

اگر پسر مرده خود را در خواب دید، دلیل که از غم برهد اگر زنی را در خواب ببیند که پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر می آید اگر در خواب دید که مرده را زنده کرد، تعبیر خواب این است که زنده را مسلمان کند.

 

 

مطالب مرتبط:

 

تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

 

دعای خواب دیدن پیامبر و ائمه یا اموات

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۹