تعبیر خواب سبزی خوردن و سبزی پاک کردن

با تعبیر خواب سبزی خوردن ( ریحان، تربچه، تره و ...) و تعبیر خواب سبزی پاک کردن همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب سبزی خوردن - تعبیر خواب سبزی خرد كردن -  - تعبیر خواب سبزی پاک کرد - تعبیر خواب سبزی شستن - تعبیر خواب سبزی آش

خواب مورد نظر شما با کدام حرف شروع می شود؟


سبزیجات در خواب به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نشان دهنده و بیانگر نیازهای اولیه بیننده خواب و ارضای مادی است.
سبزی خوردن ها از پرطرفدارترین سبزیجاتی هستند که همراه بیشتر غذاهای ما مورد استفاده قرار می گیرند. این سبزیجات می تواند شامل ریحان، تره، نعنا، تربچه و ... گردد. خواب و رویای سبزی خوردن و سبزی پاک کردن بیشتر به دلیل سر و کار داشتن با این نوع سبزی در بین بانوان دیده می شود. قبل از تعبیر و تفسیر خواب سبزی خوردن همواره این دو نکته را در نظر داشته باشید.
  1. خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان شود مال حرام، غم و گناهانی است که از دهان صادر می شود مانند غیبت
  2. اما اگر سبزی خوش طعم و گوارا بود نشانه نیکی، خرمی و شادی است و اگر تلخ و ناخوش بود دلیل بر رنج و اندوه است.

تعبیر خواب سبزی خوردن

سبزی خرفه
به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی
سبزی ترخون (مختصر)
مطیعی تهرانی: ترخون پیام آور بهار است. چنانچه در خواب ترخون را ببینیم بهتر از اینست که آن را بخوریم. دیدن ترخون در خواب شادی و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زیاد جدی و بزرگ نیست.
اما تعبیر خواب دیدن این نوع سبزی در خواب چیست؟
سبزی تره
مطیعی تهرانی: تره از سبزی های خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می شود.
سبزی ریحان
ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.
تربچه
مطیعی تهرانی: تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول هایی که اندک اندک خرج می کنیم و از این و آن می گیریم و بدهکار می شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می آورد. تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی های خرد ماست که در خواب ظاهر می شود.
دیدن سبزی جفعری در خواب چه مفهومی خواهد داشت؟

تعبیر خواب سبزی پاک کردن

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند برای تهیة شام سبزی پاک می کند، نشانة آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد، فرق نمی کند، به هر حال مربی خشن و دلسوزی در زندگی ما پیدا می شود که البته وجودش مغتنم است.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۵