تعبیر خواب کچل شدن

با تعبیر خواب کچل شدن (ریختن موی سر) و تعبیر خواب کچل شدن زن به روایت معبرین غربی و محمد ابن سیرین همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

تعبیر خواب کچل شدن وسط سر - تعبیر خواب ریزش موی سر مرد - تعبیر خواب کچل شدن ابن سیرین - تعبیر خواب ریختن قسمتی از موی سر

تعبیر خواب کچل شدن

محمد بن سیرین می گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی جلوی سرش ریخته و کچل شده است به این معنی است که از غم و اندوه رهایی می یابد
معبرین غربی گویند:
  • به تعبیر برخی از معبرین غربی عدم توانایی در کنترل ها خود را به صورت ریزش مو یا کچل شدن در خواب نمایش می دهد. شما از آگاهی لازم در برخورد با دیگران برخوردار نبوده و بر احساسات خود مسلط نیستید.
  • اگر در خواب دیدید که موهای شما ریزش می کند بیانگر این است که شما نگران افکار خود (افزایش سن و از دست دادن جوانی) هستید.
  • از دست دادن و یا ریزش موها در خواب بیشتر فقدان توانایی و قدرت را در زندگی واقعی بیننده خواب نشان می دهد. همچنین این خواب نیز می تواند ناشی از تفکر و ترس درباره پیر شدن و عدم زیبایی نیز باشد.

تعبیر خواب کچل شدن زن

ابن سیرین: اگر زنی در خواب ببیند که کچل شده و موی سر او ریخته است بیانگر این است که در زینت و آرایش نقصان پذیرد.
آنلی بیتون می گوید: اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و کچل می شود، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می کند.
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
کتاب بانک جامع تعبیر خواب

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
دسته: گوناگون
زمان انتشار: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۶:۵۱