چهره هایی که رای خود را به صندوق انداختند +عکس

در گزارش زیر تصاویر چهره هایی را مشاهده می کنید که در ساعات اولیه دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری رای خود را به صندوق انداختند.

 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
 • حضور چهره ها در انتخابات
  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۱
  • ۰
  دسته: گوناگون
  زمان انتشار: جمعه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۰