نظرسنجی ها

نظرسنجی نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ (نتایج)

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به کدام کاندیدا رای خواهید داد؟

 • حسن روحانی (۱۷۷۲ رای: ۵۴.۵۱%)
 • سیدابراهیم رئیسی (۱۲۳۶ رای: ۳۸.۰۲%)
 • سیدمصطفی هاشمی‌طبا (۴۰ رای: ۱.۲۳%)
 • سیدمصطفی میرسلیم (۵۱ رای: ۱.۵۷%)
 • رای نمی‌دهم (۱۵۲ رای: ۴.۶۸%)

نظرسنجی مناظره‌ی سوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ (نتایج)

با توجه به مناظره‌ی سوم انتخابات و صحبت‌های نامزدهای ریاست جمهوری و تنش‌های به وجود آمده، شما کدام یک را صادق و کاردان می‌دانید؟

 • حسن روحانی (۲۳۰۶ رای: ۴۸.۵۲%)
 • محمدباقر قالیباف (۴۳۴ رای: ۹.۱۳%)
 • اسحاق جهانگیری (۱۰۵ رای: ۲.۲۱%)
 • سیدابراهیم رئیسی (۱۳۹۵ رای: ۲۹.۳۵%)
 • سیدمصطفی هاشمی‌طبا (۸۶ رای: ۱.۸۱%)
 • سیدمصطفی میرسلیم (۹۶ رای: ۲.۰۲%)
 • هیچکدام (۳۳۱ رای: ۶.۹۶%)

نظرسنجی مناظره‌ی دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ (نتایج)

با توجه به دو مناظره برگزار شده و دیگر صحبت‌ها و مصاحبه‌های نامزدهای ریاست جمهوری، شما به کدام نامزد رای خواهید داد؟

 • حسن روحانی (۲۵۰۹ رای: ۴۷.۱۲%)
 • محمدباقر قالیباف (۶۸۷ رای: ۱۲.۹۰%)
 • اسحاق جهانگیری (۱۱۹ رای: ۲.۲۳%)
 • سیدابراهیم رئیسی (۱۳۵۳ رای: ۲۵.۴۱%)
 • سیدمصطفی هاشمی‌طبا (۵۳ رای: ۱.۰۰%)
 • سیدمصطفی میرسلیم (۱۲۲ رای: ۲.۲۹%)
 • رای نمی‌دهم (۴۸۲ رای: ۹.۰۵%)

دلیل حضور قالیباف در انتخابات ۱۳۹۶ (نتایج)

به نظر شما علت حضور محمدباقر قالیباف در کارزار انتخابات ۱۳۹۶ چیست؟

 • درخواست مردم (۷۹ رای: ۲۱.۷۶%)
 • ارشاد مقامات عالی‌رتبه (۳۵ رای: ۹.۶۴%)
 • توازن آرای جناحی (۱۴ رای: ۳.۸۶%)
 • حضور نمایشی در مقام کاندیدای پوششی (۵۵ رای: ۱۵.۱۵%)
 • تداوم حضور در افکار عمومی برای انتخابات ۱۴۰۰ (۳۶ رای: ۹.۹۲%)
 • نگرانی از آینده مبهم در شهرداری تهران و آخرین محک برای ریاست جمهوری (۱۴۴ رای: ۳۹.۶۷%)

نظرسنجی مناظره‌ی اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ (نتایج)

موفق‌ترین کاندیدای ریاست جمهوری در مناظره‌ی مورخه‌ی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ را کدام می‌دانید؟

 • حسن روحانی (۹۱۱ رای: ۲۸.۳۵%)
 • محمدباقر قالیباف (۸۲۰ رای: ۲۵.۵۲%)
 • اسحاق جهانگیری (۸۸۱ رای: ۲۷.۴۲%)
 • سیدابراهیم رئیسی (۴۸۹ رای: ۱۵.۲۲%)
 • سیدمصطفی هاشمی‌طبا (۴۸ رای: ۱.۴۹%)
 • سیدمصطفی میرسلیم (۶۴ رای: ۱.۹۹%)