اخبار خبرگزاری ایران کنفرانس

جدیدترین اخبار خبرگزاری ایران کنفرانس

------------------ برنامه ریزی آبیاری در شرایط کم آبی کارآیی مصرف آب کشاورزی مدیریت آب های شور و نامتعارف در مزرعه ارزیابی سامانه های آبیاری در مزرعه تأثیرویژگی های خاک، تناسب اراضی و الگوی کشت بر مدیریت آب در مزرعه نقش مدیریت زراعی، حاصلخیزی خاک و ارقام گیاهی در مدیریت آب در مزرعه کاربرد علوم و ...

----------------------- مکانیک جامدات دینامیک، ارتعاشات و کنترل مکانیک سیالات ترمودینامیک انتقال حرارت و جرم انرژی و محیط زیست بیومکانیک، میکرو و نانو مکانیک ساخت و تولید خودرو و قوای محرکه طراحی و قابلیت اطمینان آموزش مهندسی مکانیک کاربرد مهندسی مکانیک در صنایع

------------ الگوريتم هاي وراثتي برنامه نويسي وراثتي روش هاي هاي تکاملي برنامه نويسي تکاملي تکامل تفاضلي سيستم ايمني مصنوعي بهينه سازي ازدحام جمعيت بهينه سازي کلوني مورچگان تغذيه باکتريايي زنبورهاي مصنوعي

------------------- زبان و ادبیات فارسی : ادبیات معاصر (نظم و نثر) ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری ادبیات داستانی ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر) ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...) تاریخ ادبیات و سبک شناسی نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان ...

------------------ الف) ترکیبیات - گراف - کد - طرح های ترکیبیاتی -درخت ها - مربع های لاتین - مشبکه ها ج) رمزنگاری - مبانی ریاضی رمز نگاری - طراحی و تحلیل انواع رمزهای متقارن و نامتقارن - تحلیل سامانه های رمز - نهان نگاری - نهان کاوی - توابع چکیده ساز - پروتکل های رمز نگاری - امنیت - مدیریت کلید ب) ...

---------------------- تعلیم و تربیت افق فلسفی تعلیم و تربیت تربیت دینی و اخلاقی در آینده شیوه های نو در مدیریت مدرسه تعلیم و تربیت چند فرهنگی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش مبانی روانشناختی تعلیم و تربیت مبانی اقتصادی تعلیم و تربیت رویکردهای نو در مدیریت آموزشی مشاوره مشاوره پیشگیرانه و مداخله ای ...

--------------------- محورهای ریاضی آنالیز جبر توپولوژی آنالیز عددی منطق ریاضی نظریه گراف و ترکیبیات ریاضی مالی آمار و احتمال آموزش ریاضی هندسه معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی تحقیق در عملیات علوم کامپیوتر کدگذاری و رمزنگاری نظریه کنترل و بهینه سازی سایر گرایش های مرتبط محورهای آمار آمار ...

---------------------- - بازاندیشی در باب مفهوم و قلمرو رشته تاریخ - تاریخ و جامعه - اشتغال و کارآفرینی در رشته تاریخ - آینده آموزش و پژوهش در رشته تاریخ - تاریخ، دنیای مجازی و رسانه

----------------------- تاریخ، فرهنگ و جامعه تاریخ انقلاب اسلامی، فرهنگ دینی و جامعه تاریخ تشیع، فرهنگ و جامعه تاریخ ایران اسلامی، فرهنگ و جامعه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام و فرهنگ تاریخ عمومی جهان کنونی تاریج و اسناد و مدارک آرشیوی نظریه های مردم شناسی و جامعه شناسی و ارتباط آن با فرهنگ فلسفه ...

---------------------- روان درمانی خانواده محور رویکرد روان تحلیلی رویکرد روان پویشی رویکرد شناختی-رفتاری هنر درمانی روان درمانی دینی و معنوی فرهنگ و روان درمانی اخلاق در روان درمانی روان درمانی در بحران پژوهش های نوین در روان درمانی روان درمانی و نوجوانان روان درمانی و مشاوره

----------------------- مدل سازی ریاضی شبکه های بیوشیمیایی (متابولیکی، تنظیمی، سیگنالی و ...) واکاوی داده های امیکس و ادغام داده ها (ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و ...) استفاده از رویکرد سامانه ها و بررسی برهم کنش های اجزاء زیستی مهندسی متابولیک، ویرایش ژنوم، زیست شناسی مصنوعی ...

-------------------- .1 زمین باستان شناسی .2 ژئومورفولوژی ساحلی .3 تکتونیک ژئومورفولوژی .4 ژئومورفوسایت­ها و ژئوتوریسم .5 ژئومورفولوژی کمی و مدلسازی .6 نقشه ­های ژئومورفولوژی کاربردی .7 دیدگاه ­های نظری ژئومورفولوژی .8 مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژی .9 کاربرد RS و GIS در ژئومورفولوژی .10 ژئومورفولوژی ...

-------------------- Different topics in experimental solid mechanics and dynamics including but not limited to: · Elasticity and Plasticity · Impact mechanics · Experimental stress analysis · Adaptive and smart structures/materials · Fatigue and durability · Engineering acoustics and vibrations · ...

------------------ مفهوم شناسی اموال و دارایی های دولت. نظام حقوقی اموال دولتی و عمومی. موانع،محدودیت ها و چالش های حقوقی و اجرایی مدیریت دارایی های دولت. ساخاتار،سازو کار و ابزارهای مدیریت مطلوب اموال و دارایی های دولت. چگونگی محاسبه استهلاک دارایی خای استهلاک پذیر دولتی. تجبیات بین المللی با ...

---------------- 1-مدیریت مصرف آب 1-1-روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...) 1-2-دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...) 1-3-دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و...­ ) 1-4-الزامات قانونی و ...

--------------------- - PV Systems - Solar Lighting - Solar Collectors - Solar Thermal Storage - Solar Thermal Electricity - Net Zero Energy Buildings - Solar Cooling and Air Conditioning - Solar Energy Strategies and Policies - Solar Architecture and Building Integration - Solar Radiation ...

------------------- علوم انسانی -مدیریت -اقتصاد -حسابداری -جغرافیا -علوم اجتماعی -آموزش و پرورش و تحول بنیادین در علوم انسانی -روانشناسی -علوم تربیتی -فقه و حقوق -فلسفه و کلام -زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی -کتابداری -علوم قرآن و حدیث -تربیت بدنی و علوم ورزش -تاریخ و تمدن -علوم سیاسی -ادیان و ...

---------------------- 1.مدیریت - مدیریت دانش (KM) - مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA) - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی - مدیریت اجرایی - تجارت الکترونیک - مدیریت گردشگری و جهانگردی - مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) - ...

اخلاق حرفه ای رسانه ای، سیاست گذاری و برنامه ریزی رسانه و نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی مدیریت: نظریه های جدید مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک رسانه، مدیریت سازمان های رسانه ای و ... علوم ارتباطات: آینده رسانه، سواد رسانه ای، اقناع و تبلیغ، فرهنگ و رسانه، دین و رسانه، مخاطب شناسی و ... اقتصاد: نسخه ...

----------------- 1- احیاء و ارتقاء مراتب حیات طیبه متربیان بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی 2- نقد و بررسی کتب جدیدالتالیف 3- بررسی مسائل مربوط به آموزش و پرورش پیش دبستان، دبستان و متوسطه 4- روش های نوین یاددهی و یادگیری 5- بررسی و تحلیل محتوای آموزشی به ویژه کتب درسی 6- نقش محتوای ...

-------------------- خدمات مهندسی برای مدیریت سیلاب مدل سازی سیلاب در حوضه های آبریز کوچک و کوهستانی کاهش مخاطرات سیل در چارچوب مهندسی رودخانه و اقدامات سازه ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب شبیه سازی، کنترل و هدایت سیلاب های واریزه ای شبیه سازی شکست سد و مدل سازی ریسک آن رویکردهای نوآورانه مدیریت ...

------------------- برنامه ریزی و آمایش سرزمین : تئوری برنامه ریزی محیط زیست برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی ارزیابی­های زیست محیطی بر محیط زیست پایش محیط زیست ارزیابی ریسک زیست محیطی مدل­های آمایش سرزمین اثرات ...

------------------- محورهاي معمــاري وشهرســازي: حوزه کالبدي شاخص ها و مؤلفه هاي شهر ایرانی – اسلامی انسان، طبيعت وفناوري در معماري و شهرسازيايراني-اسلامي گفتمان‏کاوي سبک هاي معمـــاري و شهرســـازيايراني-اسلامي معماري شهر خلاق با رويکرد ايراني- اسلامي منظر بومي و رابطه آن با شهر ايراني- اسلامي تجلي ...

--------------------- علوم رفتاری : رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی رفتار در علوم انسانی رفتار در علم اجتماعی رفتار در علوم مدیریت و اقتصاد رفتار در علوم سیاسی و اجتماعی رفتار در هوش مصنوعی رفتار در تربیت بدنی و علوم ورزشی ذهن و مغز آزمایش های کنترل شده روش های روانشناسی اعصاب رفتار گرایی فلسفه ...

-------------------- ۱- مبانی تربیت شهروندی ۱-۱- مبانی تاریخی تربیت شهروندی ۱-۲- مبانی فلسفی تربیت شهروندی ۱-۳- مبانی سیاسی تربیت شهروندی ۱-۴- مبانی اجتماعی- فرهنگی تربیت شهروندی ۱-۵- مبانی روان شناختی تربیت شهروندی ۱-۶- مبانی هنری و زیبایی شناختی تربیت شهروندی ۱-۷- مبانی دینی تربیت شهروندی ۱-۸- ...

------------------ رویکردهای نشانه ­شناختی تاریخچه نشانه­ شناسی نشانه ­شناسی فرهنگ نشانه ­شناسی و متون ادبی نشانه­ شناسی و هنرهای تجسمی نشانه­ شناسی و معماری و شهرسازی نشانه­ شناسی وآگهی ­های تبلیغاتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشانه ­شناسی فیلم و سینما

------------------ مدیریت: مدیریت عمومی ، مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)، تعالي سازماني، سیستم های کیفیت، بهره وري ، مديريت عملكرد، روش هاي حل مساله، شش سیگما- رهبری و رفتار سازمانی: رهبري، رهبری تغییر و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاري رهبری شرکت های بزرگ و هولدینگ ها، رهبري سازماني در ...

------------------ · چشم انداز صنعت مستربچ و کامپاند و چالش های پیش رو · روند جهانی و منطقه ای عرضه و تقاضای مستربچ و کامپاندهای پلیمری · مواد اولیه و افزودنی های صنعت مستربچ و کامپاندهای پلیمری · تازه های مستربچ و کامپاندهای پلیمری – معرفی محصولات جدید · تازه های فن آوری، ماشین آلات و سیستم های ...

----------------- سیستمهای کنترل، مخابرات، الکترونیک، قدرت، برنامه ریزی، دینامیک شبکه های هوشمند، ریز شبکه ها، خانه های هوشمند، سیستمهای هوشمند بیسیم و موبایل، چند رسانه ای، هوش مصنوعی و مهندسی پزشکی

------------------ علوم پایه: گیاهشناسی فیتوشیمی و بیوشیمی ژنتیک ، زیست فناوری و نانو فناوری اکوفیزیولوژی گیاهی کشاورزی و منابع طبیعی: به زراعی و به نژادی آفات، بیماری ها و علف های هرز حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مدیریت آب و خشکسالی مکانیزاسیون فرآوری و بسته بندی کشاورزی پایدار( ارگانیک ، دقیق و ...

--------------------- سیستم های نرم افزاری معماری نرم افزار مهندسی وب امنیت اطلاعات نظریه محاسبات هوش مصنوعی و یادگیری محاسبات نرم سیستم چند عامله شبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم مدل سازی و ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری شبکه های کامپیوتری محاسبات اینترنتی معماری سازمانی فناوری اطلاعات یادگیری ...

------------------- تحلیل آثار مغفول مفاخر و مشاهیر خراسان بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در جهان تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادب پارسی تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادبیات بین الملل بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان بر فرهنگ عامه بررسی تاثیر باور های مذهبی بر ادبیات مشاهیر و مفاخر ...

--------------------- روان شناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) روانشناسی سلامت روانشناسی اسلامی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی روانشناسی ورزش مشاوره علوم ...

------------------- کشاورزی علوم و مهندسی آب زراعت و اصلاح نباتات اقتصاد کشاورزی علوم باغبانی ترویج و آموزش کشاورزی علوم خاک علوم دام و طیور مهندسی تولیدات گیاهی حشره شناسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی توسعه روستایی مدیریت کشاورزی ...

-------------------- محورهای مهندسی مکانیک: مکانیک جامدات - مکانیک سیالات دینامیک، ارتعاشات و اکوستیک ترمودینامیک - انتقال حرارت و احتراق انرژی و محیط زیست بیومکانیک، میکرو و نانومکانیک طراحی و ساخت نوآوری در نيروگاه های آبی، حرارتی، هسته ای و انرژی های تجدید پذیر کامپوزیت ها و مواد مرکب سازه های ...

--------------------- Vector-Borne Diseases Climate Change & Vector-Borne Disease Medical and Veterinary Entomology Forensic Entomology Urban Entomology Vector Control Toxicology Integrated Vector Management Systematic, Phylogeny and Evolution New area of research

-------------------- پنجمین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند (IINCS 2018) محاسبات نرم شناسایی الگو یادگیری ماشین داده کاوی تحلیل داده های حجیم بهینه سازی تکاملی پردازش تصویر و سیگنال بینایی ماشین پردازش زبان طبیعی شبکه های عصبی یادگیری عمیق مدلهای گرافیکی احتمالاتی بازیابی اطلاعات ...

--------------------- مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي مديريت منابع انساني تحول سازماني مديريت استراتژيک مديريت منابع انساني خط مشي گذاري مديريت دولتي نوين رفتار سازماني مديريت تطبيقي و توسعه دولت الکترونيک مديريت آموزشي و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي مديريت بازرگاني و بازاريابي رفتار مصرف ...

--------------------- پل ها و سازه های حمل و نقلی موضوعات تحلیل و مصالح مورد استفاده روش های طراحی پل، آیین نامه و استانداردها پل ها به عنوان راه حلی برای مشکلات حمل و نقل مجامع ساخت و بهسازی رفتار، طراحی و بارگذاری های عظیم پی و زیر سازه ها بازرسی و ارزیابی نظارت، سرویس دهی و پل های هوشمند انعطاف ...

----------------- الف: حوزه شناخت شخصیت حضرت احمد بن موسی(ع) و میرمحمدبن موسی (ع) 1. وقایع مهم و تاثیرگذار زندگی حضرت احمد بن موسی(ع) و حضرت میرمحمدبن موسی (ع) 2. ویژگی های شخصیتی حضرت احمد بن موسی(ع) و میرمحمدبن موسی (ع) 3. اصحاب حضرت احمد بن موسی(ع) و میرمحمدبن موسی (ع) 4. نقش و جایگاه حضرت احمد ...

آسایشگاه خیریه‌ی معلولین بچه‌های آسمان
درباره: آسایشگاه خیریه‎ی نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه‌های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره‌ی ثبت 15280 در قالب یک سازمان غیردولتی-غیرانتفاعی مشغول خدمات‌رسانی می‌باشد.موسسه در چهار قسمت دختران زیر 14 سال، پسران بالای 14 سال، بخش بزرگسالان (سالمند) و دفتر جلب مشارکت‌های مردمی شهرک قدس مشغول به فعالیت می‌باشد. قابل ذکر است حدود 80% این عزیزان، بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه و بدسرپرست می‌باشند و از آنجایی که عمده‌ی هزینه‌های موسسه از قبیل مواد غذایی، دارویی، مصرفی و ... از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، موسسه نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نیکوکاران ارجمند می‌باشد.
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-خیابان سرو-پلاک 37