اخبار خبرگزاری بورس

جدیدترین اخبار خبرگزاری بورس

اقتصادی - بورس - ۲ روز پیش

در معاملات امروز چهار شنبه 96.03.03 در بازار برق بورس انرژی ، 2 مگاوات برق به ارزش 17 میلیون و 760 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. گزارش بازار: به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز چهار شنبه 96.03.03 در بازار برق بورس انرژی ، 2 ...

اقتصادی - بورس - ۳ روز پیش

در معاملات امروز سه شنبه 96.03.02 در بازار برق بورس انرژی ، 1 مگاوات برق به ارزش 8 میلیون و 400 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. گزارش بازار: به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز سه شنبه 96.03.02 در بازار برق بورس انرژی ، 1 ...

اقتصادی - بورس - ۴ روز پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.03.01 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید. گزارش بازار: به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز دوشنبه 96.03.01 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید. نمودار میانگین وزنی قیمت: استفاده ...

اقتصادی - بورس - ۵ روز پیش

در معاملات امروز شنبه 96.02.31 در بازار برق بورس انرژی ، 322 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. گزارش بازار: به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه 96.02.31 در بازار برق بورس انرژی ، 322  مگاوات برق به ...

اقتصادی - بورس - ۶ روز پیش

در معاملات امروز شنبه 96.02.30 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید. گزارش بازار: به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه 96.02.30 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید. میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل ...

اقتصادی - بورس - ۹ روز پیش

در معاملات امروز چهار شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می دهد.

اقتصادی - بورس - ۱۰ روز پیش

در معاملات امروز سه شنبه 96.02.26 در بازار برق بورس انرژی ، 70 مگاوات برق به ارزش 529 میلیون و 200 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 7 درصد کاهش را نشان می دهد.

اقتصادی - بورس - ۱۱ روز پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.02.25 در بازار برق بورس انرژی ، 75 مگاوات برق به ارزش 567 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 23 درصد کاهش را نشان می دهد.

اقتصادی - بورس - ۱۲ روز پیش

در معاملات امروز یکشنبه 96.02.24 در بازار برق بورس انرژی ، 97 مگاوات برق به ارزش 733 میلیون و 320 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 30 درصد افزایش را نشان می دهد.

اقتصادی - بورس - ۱۳ روز پیش

در معاملات امروز شنبه 96.02.23 در بازار برق بورس انرژی ، 75 مگاوات برق به ارزش 567 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 25 درصد کاهش را نشان می دهد.

اقتصادی - بورس - ۱۶ روز پیش

در معاملات امروز چهارشنبه 96.02.20 در بازار برق بورس انرژی ، 100 مگاوات برق به ارزش 756 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. گزارش بازار: به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز چهارشنبه 96.02.20 در بازار برق بورس انرژی ، 100  مگاوات ...

اقتصادی - بورس - ۱۸ روز پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.02.18 در بازار برق بورس انرژی ، 66 مگاوات برق به ارزش 498 میلیون و 960 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲۱ روز پیش

به زودی شاهد شروع به کار اولین صندوق سرمایه گذاری کالایی با دارایی پایه گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران خواهیم بود. امیدنامه و اساسنامه اولین صندوق سرمایه گذاری کالایی با دارایی پایه سکه طلا در کشور به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. به گزارش بورس نیوز به نقل از «پایگاه خبری ...

اقتصادی - بورس - ۲۳ روز پیش

در معاملات امروز چهارشنبه 96.02.13 در بازار برق بورس انرژی ، 438 مگاوات برق به ارزش 3 میلیارد و 311 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 45 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲۴ روز پیش

در معاملات امروز سه شنبه 96.02.12 در بازار برق بورس انرژی ، 302 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 284 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 83 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲۵ روز پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.02.11 در بازار برق بورس انرژی ، 141 مگاوات برق به ارزش 1 میلیارد و 243 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 48 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲۶ روز پیش

در معاملات امروز یکشنبه 96.02.10 در بازار برق بورس انرژی ، 481 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 381 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲۷ روز پیش

در معاملات امروز شنبه 96.02.09 در بازار برق بورس انرژی ، 1 مگاوات برق به ارزش 2 میلیون و 472 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت . گزارش بازار: به گزارش بورس نیوز به نقل از  گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه 96.02.09 در بازار برق بورس انرژی ، 1  مگاوات برق ...

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در این نشست که در بورس کالای ایران برگزار شد بر نقش بورس کالا در تعیین الگوی صادرات کالا از ایران به عراق تاکید شد. نشست بورس کالای ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور مدیر عامل بورس کالای ایران و رئیس اتاق ایران و عراق برگزار شد. به گزارش بورس نیوز به نقل از «پایگاه خبری بورس کالای ...

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.02.04 در بازار برق بورس انرژی ، 430 مگاوات برق به ارزش 3 میلیارد و 251 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 44 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز یکشنبه 96.02.03 در بازار برق بورس انرژی ، 484 مگاوات برق به ارزش 5 میلیارد و 820 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز شنبه 96.02.02 در بازار برق بورس انرژی ، 281 مگاوات برق به ارزش 694 میلیون و 610 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 68 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز چهارشنبه 96.01.30 در بازار برق بورس انرژی ، 275 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 113 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 5 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز سه شنبه 96.01.29 در بازار برق بورس انرژی ، 640 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 232 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.01.28 در بازار برق بورس انرژی ، 135 مگاوات برق به ارزش 965 میلیون و 96 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز یکشنبه 96.01.27 در بازار برق بورس انرژی ، 1,090 مگاوات برق به ارزش 5 میلیارد و 668 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز شنبه 96.01.26 در بازار برق بورس انرژی ، 13 مگاوات برق به ارزش 37 میلیون و 680 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.01.21 در بازار برق بورس انرژی ، 1,367 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 778 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز یکشنبه 96.01.20 در بازار برق بورس انرژی ، 645 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 611 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز شنبه 96.01.19 در بازار برق بورس انرژی ، 5,919 مگاوات برق به ارزش 33 میلیارد و 830 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 44 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز چهارشنبه 96.01.16 در بازار برق بورس انرژی ، 5,975 مگاوات برق به ارزش 23 میلیارد و 451 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز سه شنبه 96.01.15 در بازار برق بورس انرژی ، 1,145 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 67 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 45 درصدی همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

بورس کالای ایران به شفافیت معاملات محصولات پتروشیمی کمک کرده است و دولت باید با ادامه حمایت و پشتیبانی از بورس، زمینه اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید را فراهم کند.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز دوشنبه 96.01.14 در بازار برق بورس انرژی ، 792 مگاوات برق به ارزش 6 میلیارد و 272 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۱ ماه پیش

در معاملات امروز چهارشنبه 96.01.09 در بازار برق بورس انرژی با ورود نقدینگی جدید به بازار، 7,225 مگاوات برق به ارزش 40 میلیارد و 464 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲ ماه پیش

در معاملات امروز چهارشنبه 95.12.25 در بازار برق بورس انرژی، 174 مگاوات برق به ارزش 462 میلیون و 468 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲ ماه پیش

در معاملات امروز سه شنبه 95.12.24 در بازار برق بورس انرژی، 589 مگاوات برق به ارزش 3 میلیارد و 898 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.

اقتصادی - بورس - ۲ ماه پیش

آخرین روزهای کاری از سال ۹۵ را در حالی سپری می کنیم که بازار در سکوت خبری و شوک ها و محرک های سیاسی اقتصادی، به آرامش و سکون و ثبات رسیده است. در چنین شرایطی اما بسیاری از نمادها در قیمت های کم ریسکی برای خرید به لحاظ تکنیکی قرار دارند که استراتژی تحلیل در روزهای گذشته را بر این نمادها بنا نهاده ...

اقتصادی - بورس - ۲ ماه پیش

در پیش بینی هایی که شرکت ها از عملکرد سال مالی آتی خود داشته اند شرکت ارتباطات سیار با نماد همراه دارای بیشترین EPS و شرکت دارویی زاگرس فارمد پارس با نماد ددام داری کمترین EPS بوده است.

اقتصادی - بورس - ۲ ماه پیش

در معاملات امروز دوشنبه 95.12.23 در بازار برق بورس انرژی، 3,342 مگاوات برق به ارزش 26 میلیارد و 245 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش با کاهش همراه شد.