اخبار مرتبط با

جدیدترین اخبار مرتبط با

خبرگزاری فارس: سران کنگره آمریکا بامداد پنجشنبه بر سر طرحی گسترده برای تأمین مخارج دولت این کشور به توافق رسیدند. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده این طرح، بودجه ها برای مبارزه با شیوع مواد مخدر، کمک به ایالت ها در زمینه امنیت انتخابات و زیرساخت سازی را افزایش خواهد داد. در طرح مورد توافق سران ...

خبرگزاری فارس: سران کنگره آمریکا بامداد پنجشنبه بر سر طرحی گسترده برای تأمین مخارج دولت این کشور به توافق رسیدند. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده این طرح، بودجه ها برای مبارزه با شیوع مواد مخدر، کمک به ایالت ها در زمینه امنیت انتخابات و زیرساخت سازی را افزایش خواهد داد. در طرح مورد توافق سران ...

خبرگزاری فارس: سران کنگره آمریکا بامداد پنجشنبه بر سر طرحی گسترده برای تأمین مخارج دولت این کشور به توافق رسیدند. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده این طرح، بودجه ها برای مبارزه با شیوع مواد مخدر، کمک به ایالت ها در زمینه امنیت انتخابات و زیرساخت سازی را افزایش خواهد داد. در طرح مورد توافق سران ...

خبرگزاری فارس: سران کنگره آمریکا بامداد پنجشنبه بر سر طرحی گسترده برای تأمین مخارج دولت این کشور به توافق رسیدند. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده این طرح، بودجه ها برای مبارزه با شیوع مواد مخدر، کمک به ایالت ها در زمینه امنیت انتخابات و زیرساخت سازی را افزایش خواهد داد. در طرح مورد توافق سران ...

خبرگزاری فارس: سران کنگره آمریکا بامداد پنجشنبه بر سر طرحی گسترده برای تأمین مخارج دولت این کشور به توافق رسیدند. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده این طرح، بودجه ها برای مبارزه با شیوع مواد مخدر، کمک به ایالت ها در زمینه امنیت انتخابات و زیرساخت سازی را افزایش خواهد داد. در طرح مورد توافق سران ...

خبرگزاری فارس: سران کنگره آمریکا بامداد پنجشنبه بر سر طرحی گسترده برای تأمین مخارج دولت این کشور به توافق رسیدند. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده این طرح، بودجه ها برای مبارزه با شیوع مواد مخدر، کمک به ایالت ها در زمینه امنیت انتخابات و زیرساخت سازی را افزایش خواهد داد. در طرح مورد توافق سران ...

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: یک رسانه آمریکایی می گوید چهره های کلیدی در کنگره آمریکا پیش بینی کرده اند «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا این کشور را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد. روزنامه دیلی بیست نوشته با آنکه در کنگره آمریکا و تیم امنیت ملی ترامپ تمایل به حفظ این توافق وجود دارد، قانونگذاران ...

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: یک رسانه آمریکایی می گوید چهره های کلیدی در کنگره آمریکا پیش بینی کرده اند «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا این کشور را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد. روزنامه دیلی بیست نوشته با آنکه در کنگره آمریکا و تیم امنیت ملی ترامپ تمایل به حفظ این توافق وجود دارد، قانونگذاران ...

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: یک رسانه آمریکایی می گوید چهره های کلیدی در کنگره آمریکا پیش بینی کرده اند «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا این کشور را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد. روزنامه دیلی بیست نوشته با آنکه در کنگره آمریکا و تیم امنیت ملی ترامپ تمایل به حفظ این توافق وجود دارد، قانونگذاران ...

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: یک رسانه آمریکایی می گوید چهره های کلیدی در کنگره آمریکا پیش بینی کرده اند «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا این کشور را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد. روزنامه دیلی بیست نوشته با آنکه در کنگره آمریکا و تیم امنیت ملی ترامپ تمایل به حفظ این توافق وجود دارد، قانونگذاران ...

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: یک رسانه آمریکایی می گوید چهره های کلیدی در کنگره آمریکا پیش بینی کرده اند «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا این کشور را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد. روزنامه دیلی بیست نوشته با آنکه در کنگره آمریکا و تیم امنیت ملی ترامپ تمایل به حفظ این توافق وجود دارد، قانونگذاران ...

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: یک رسانه آمریکایی می گوید چهره های کلیدی در کنگره آمریکا پیش بینی کرده اند «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا این کشور را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد. روزنامه دیلی بیست نوشته با آنکه در کنگره آمریکا و تیم امنیت ملی ترامپ تمایل به حفظ این توافق وجود دارد، قانونگذاران ...

مهاجم اتلتیکومادرید پیش از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه درباره آینده اش تصمیم گیری خواهد کرد.

مهاجم اتلتیکومادرید پیش از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه درباره آینده اش تصمیم گیری خواهد کرد.

حوادث - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

انتخاب: روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: سی سال پس از جنگ ایران و عراق که در آن عربستان از بغداد حمایت می کرد، احتمال دارد در جنگ نیابتی، تهران بازهم ریاض را شکست دهد.  این روزنامه در ادامه نوشت: چندان دشوار نیست که نشانه هایی پیدا کنیم که حکایت از برنده شدن ایران در جنگ نیابتی

حوادث - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

انتخاب: روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: سی سال پس از جنگ ایران و عراق که در آن عربستان از بغداد حمایت می کرد، احتمال دارد در جنگ نیابتی، تهران بازهم ریاض را شکست دهد.  این روزنامه در ادامه نوشت: چندان دشوار نیست که نشانه هایی پیدا کنیم که حکایت از برنده شدن ایران در جنگ نیابتی

حوادث - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

انتخاب: روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: سی سال پس از جنگ ایران و عراق که در آن عربستان از بغداد حمایت می کرد، احتمال دارد در جنگ نیابتی، تهران بازهم ریاض را شکست دهد.  این روزنامه در ادامه نوشت: چندان دشوار نیست که نشانه هایی پیدا کنیم که حکایت از برنده شدن ایران در جنگ نیابتی

حوادث - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

انتخاب: روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: سی سال پس از جنگ ایران و عراق که در آن عربستان از بغداد حمایت می کرد، احتمال دارد در جنگ نیابتی، تهران بازهم ریاض را شکست دهد.  این روزنامه در ادامه نوشت: چندان دشوار نیست که نشانه هایی پیدا کنیم که حکایت از برنده شدن ایران در جنگ نیابتی

اقتصادی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که اروپا تا ۱۲ ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) برای همکاری با واشنگتن در خصوص برجام و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران زمان دارد، در غیراینصورت، آمریکا از این توافق هسته ای خارج می شود. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که اروپا تا ۱۲ ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) برای همکاری با واشنگتن در خصوص برجام و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران زمان دارد، در غیراینصورت، آمریکا از این توافق هسته ای خارج می شود. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که اروپا تا ۱۲ ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) برای همکاری با واشنگتن در خصوص برجام و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران زمان دارد، در غیراینصورت، آمریکا از این توافق هسته ای خارج می شود. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که اروپا تا ۱۲ ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) برای همکاری با واشنگتن در خصوص برجام و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران زمان دارد، در غیراینصورت، آمریکا از این توافق هسته ای خارج می شود. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که اروپا تا ۱۲ ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) برای همکاری با واشنگتن در خصوص برجام و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران زمان دارد، در غیراینصورت، آمریکا از این توافق هسته ای خارج می شود. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که اروپا تا ۱۲ ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) برای همکاری با واشنگتن در خصوص برجام و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران زمان دارد، در غیراینصورت، آمریکا از این توافق هسته ای خارج می شود. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - رکنا نیوز

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که اروپا تا ۱۲ ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) برای همکاری با واشنگتن در خصوص برجام و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران زمان دارد، در غیراینصورت، آمریکا از این توافق هسته ای خارج می شود. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - جماران

فدراسیون فوتبال تونس در آستانه بازی دوستانه با ایران اطلاعیه ای درباره زمان و مکان آن منتشر کرد.

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - جماران

فدراسیون فوتبال تونس از آمادگی تیم ملی این کشور برای رویارویی با ایران خبر داد.

اجتماعی - لحظاتی پیش - معلم ایرانی

تعدادی از مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به اعضا و علاقه مندان به کتاب هستند. نوشته درهای کانون پرورش در تعطیلات نوروزی بسته نیست اولین بار در moallemirani.com پدیدار شد.

اجتماعی - لحظاتی پیش - معلم ایرانی

تعدادی از مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به اعضا و علاقه مندان به کتاب هستند. نوشته درهای کانون پرورش در تعطیلات نوروزی بسته نیست اولین بار در moallemirani.com پدیدار شد.

اجتماعی - لحظاتی پیش - معلم ایرانی

تعدادی از مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به اعضا و علاقه مندان به کتاب هستند. نوشته درهای کانون پرورش در تعطیلات نوروزی بسته نیست اولین بار در moallemirani.com پدیدار شد.

اجتماعی - لحظاتی پیش - معلم ایرانی

تعدادی از مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به اعضا و علاقه مندان به کتاب هستند. نوشته درهای کانون پرورش در تعطیلات نوروزی بسته نیست اولین بار در moallemirani.com پدیدار شد.

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - جماران

​اندیشمند معاصر ایرانی 5 بهمن 1396 پس از سکته مغزی شدید و رفتن به حالت کما به بیمارستان منتقل شده بود و در بخش مراقبت های ویژه بستری بود.

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - جماران

​اندیشمند معاصر ایرانی 5 بهمن 1396 پس از سکته مغزی شدید و رفتن به حالت کما به بیمارستان منتقل شده بود و در بخش مراقبت های ویژه بستری بود.

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - جماران

داریوش شایگان، نویسنده و متفکر معاصر ایرانی درگذشت.

اجتماعی - لحظاتی پیش - معلم ایرانی

پیک های نوروزی با ابلاغیه وزیر آموزش و پرورش برای نوروز ۹۷ حذف شدند اما همچنان این پیک ها در آخرین روزهای اسفند از سوی برخی مدارس توزیع شد تا اعلام دیرهنگام این ابلاغیه را به رخ بکشند. نوشته تعیین تکلیف آموزش و پرورش با پیک های نوروزی/مدارس جاماندند اولین بار در moallemirani.com پدیدار شد.

آسایشگاه خیریه‌ی معلولین بچه‌های آسمان
درباره: آسایشگاه خیریه‎ی نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه‌های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره‌ی ثبت 15280 در قالب یک سازمان غیردولتی-غیرانتفاعی مشغول خدمات‌رسانی می‌باشد.موسسه در چهار قسمت دختران زیر 14 سال، پسران بالای 14 سال، بخش بزرگسالان (سالمند) و دفتر جلب مشارکت‌های مردمی شهرک قدس مشغول به فعالیت می‌باشد. قابل ذکر است حدود 80% این عزیزان، بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه و بدسرپرست می‌باشند و از آنجایی که عمده‌ی هزینه‌های موسسه از قبیل مواد غذایی، دارویی، مصرفی و ... از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، موسسه نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نیکوکاران ارجمند می‌باشد.
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-خیابان سرو-پلاک 37