اخبار مرتبط با

جدیدترین اخبار مرتبط با

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

ورزشی - هم‌اکنون - نود

وبسایت رسمی برنامه نود - گروسیان به عنوان چهارمین بازیکن ضعیف، بدترین دروازه بان لیگ است.  به گزارش وبسایت نود، دروازه بان تراکتورسازی چهارمین بازیکن ضعیف لیگ برتر از نگاه نمرات آنالیزورهای نود است. گروسیان که در همه نوزده مسابقه این فصل به میدان رفته معدل نمره 3.66 را کسب کرده که از مهم ترین دلیل ...

محققان دانشگاه بس واقع در انگلیس، موفق به ساخت یک حسگر کاغذی ارزان و زیست تخریب پذیر شدندکه قادر است وجود باکتری را در آب تشخیص دهد. ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه تلگراف، این حسگر که به صورت یک تکه کاغذ است با الهام از کاغذ تورنسل ساخته شده و یک ابزار ساده و ارزان ...

محققان دانشگاه بس واقع در انگلیس، موفق به ساخت یک حسگر کاغذی ارزان و زیست تخریب پذیر شدندکه قادر است وجود باکتری را در آب تشخیص دهد. ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه تلگراف، این حسگر که به صورت یک تکه کاغذ است با الهام از کاغذ تورنسل ساخته شده و یک ابزار ساده و ارزان ...

محققان دانشگاه بس واقع در انگلیس، موفق به ساخت یک حسگر کاغذی ارزان و زیست تخریب پذیر شدندکه قادر است وجود باکتری را در آب تشخیص دهد. ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه تلگراف، این حسگر که به صورت یک تکه کاغذ است با الهام از کاغذ تورنسل ساخته شده و یک ابزار ساده و ارزان ...

محققان دانشگاه بس واقع در انگلیس، موفق به ساخت یک حسگر کاغذی ارزان و زیست تخریب پذیر شدندکه قادر است وجود باکتری را در آب تشخیص دهد. ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه تلگراف، این حسگر که به صورت یک تکه کاغذ است با الهام از کاغذ تورنسل ساخته شده و یک ابزار ساده و ارزان ...

محققان دانشگاه بس واقع در انگلیس، موفق به ساخت یک حسگر کاغذی ارزان و زیست تخریب پذیر شدندکه قادر است وجود باکتری را در آب تشخیص دهد. ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه تلگراف، این حسگر که به صورت یک تکه کاغذ است با الهام از کاغذ تورنسل ساخته شده و یک ابزار ساده و ارزان ...

محققان دانشگاه بس واقع در انگلیس، موفق به ساخت یک حسگر کاغذی ارزان و زیست تخریب پذیر شدندکه قادر است وجود باکتری را در آب تشخیص دهد. ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه تلگراف، این حسگر که به صورت یک تکه کاغذ است با الهام از کاغذ تورنسل ساخته شده و یک ابزار ساده و ارزان ...

محققان دانشگاه بس واقع در انگلیس، موفق به ساخت یک حسگر کاغذی ارزان و زیست تخریب پذیر شدندکه قادر است وجود باکتری را در آب تشخیص دهد. ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه تلگراف، این حسگر که به صورت یک تکه کاغذ است با الهام از کاغذ تورنسل ساخته شده و یک ابزار ساده و ارزان ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

عضو سابق تیم ملی والیبال ایران اکنون در بلژیک حضور دارد و امیدوار به حضور در تیم شارلواست. به گزارش ایلنا، فرنوش شیخی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران که به همراه همسرش (کاوه رضایی) راهی بلژیک شده بود، در محل تمرینات تیم والیبال شارلوا حاضر شد. او در ابتدا تنها برای حفظ آمادگی خود تمریناتش را ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

عضو سابق تیم ملی والیبال ایران اکنون در بلژیک حضور دارد و امیدوار به حضور در تیم شارلواست. به گزارش ایلنا، فرنوش شیخی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران که به همراه همسرش (کاوه رضایی) راهی بلژیک شده بود، در محل تمرینات تیم والیبال شارلوا حاضر شد. او در ابتدا تنها برای حفظ آمادگی خود تمریناتش را ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

عضو سابق تیم ملی والیبال ایران اکنون در بلژیک حضور دارد و امیدوار به حضور در تیم شارلواست. به گزارش ایلنا، فرنوش شیخی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران که به همراه همسرش (کاوه رضایی) راهی بلژیک شده بود، در محل تمرینات تیم والیبال شارلوا حاضر شد. او در ابتدا تنها برای حفظ آمادگی خود تمریناتش را ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

عضو سابق تیم ملی والیبال ایران اکنون در بلژیک حضور دارد و امیدوار به حضور در تیم شارلواست. به گزارش ایلنا، فرنوش شیخی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران که به همراه همسرش (کاوه رضایی) راهی بلژیک شده بود، در محل تمرینات تیم والیبال شارلوا حاضر شد. او در ابتدا تنها برای حفظ آمادگی خود تمریناتش را ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مهاجم استقلال امروز تست های پزشکی خود برای پیوستن به قطر در کلینیک اسپایر دوحه تست انجام می دهد. به گزارش ایلنا، سایت استاد الدوحه قطر خبر داد که سجاد شهباززاده، مهاجم استقلال تهران قرار است امروز در کلینیک تخصصی اسپایر دوحه تست های پزشکی خود بدهد تا به مقدمات پیوستن به تیم قطر را انجام دهد. ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مهاجم استقلال امروز تست های پزشکی خود برای پیوستن به قطر در کلینیک اسپایر دوحه تست انجام می دهد. به گزارش ایلنا، سایت استاد الدوحه قطر خبر داد که سجاد شهباززاده، مهاجم استقلال تهران قرار است امروز در کلینیک تخصصی اسپایر دوحه تست های پزشکی خود بدهد تا به مقدمات پیوستن به تیم قطر را انجام دهد. ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مهاجم استقلال امروز تست های پزشکی خود برای پیوستن به قطر در کلینیک اسپایر دوحه تست انجام می دهد. به گزارش ایلنا، سایت استاد الدوحه قطر خبر داد که سجاد شهباززاده، مهاجم استقلال تهران قرار است امروز در کلینیک تخصصی اسپایر دوحه تست های پزشکی خود بدهد تا به مقدمات پیوستن به تیم قطر را انجام دهد. ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مهاجم استقلال امروز تست های پزشکی خود برای پیوستن به قطر در کلینیک اسپایر دوحه تست انجام می دهد. به گزارش ایلنا، سایت استاد الدوحه قطر خبر داد که سجاد شهباززاده، مهاجم استقلال تهران قرار است امروز در کلینیک تخصصی اسپایر دوحه تست های پزشکی خود بدهد تا به مقدمات پیوستن به تیم قطر را انجام دهد. ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - طی 9 ماهه امسال بانک ها بیش از 403 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده اند، از این رقم 251 هزار میلیارد تومان سهم سرمایه در گردش بوده است.

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - طی 9 ماهه امسال بانک ها بیش از 403 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده اند، از این رقم 251 هزار میلیارد تومان سهم سرمایه در گردش بوده است.

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - طی 9 ماهه امسال بانک ها بیش از 403 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده اند، از این رقم 251 هزار میلیارد تومان سهم سرمایه در گردش بوده است.

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مهاجم خارجی استقلال جمعه وارد ایران می شود. به گزارش ایلنا، سید رضا افتخاری در گفت و گویی اعلام کرد که بازیکن جدید استقلال که در خط حمله بازی می کند روز جمعه وارد ایران خواهد شد. این مهاجم که مدیرعامل استقلال از گفتن نام و هویتش خودداری کرد روز شنبه در تست های پزشکی شرکت می کند تا بدین ترتیب تنها ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مهاجم خارجی استقلال جمعه وارد ایران می شود. به گزارش ایلنا، سید رضا افتخاری در گفت و گویی اعلام کرد که بازیکن جدید استقلال که در خط حمله بازی می کند روز جمعه وارد ایران خواهد شد. این مهاجم که مدیرعامل استقلال از گفتن نام و هویتش خودداری کرد روز شنبه در تست های پزشکی شرکت می کند تا بدین ترتیب تنها ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به گزارش روزنامه کیهان که در بخشی از آن عنوان شده است، «قبوض گاز نشان می دهد خانه های شهری 200 هزارتومان و روستایی 100هزارتومان در سال باید بیمه زلزله و آتش سوزی پرداخت کنند، اما جزئیات این بیمه مشخص نیست»، توضیحاتی ارائه داد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به گزارش روزنامه کیهان که در بخشی از آن عنوان شده است، «قبوض گاز نشان می دهد خانه های شهری 200 هزارتومان و روستایی 100هزارتومان در سال باید بیمه زلزله و آتش سوزی پرداخت کنند، اما جزئیات این بیمه مشخص نیست»، توضیحاتی ارائه داد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به گزارش روزنامه کیهان که در بخشی از آن عنوان شده است، «قبوض گاز نشان می دهد خانه های شهری 200 هزارتومان و روستایی 100هزارتومان در سال باید بیمه زلزله و آتش سوزی پرداخت کنند، اما جزئیات این بیمه مشخص نیست»، توضیحاتی ارائه داد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به گزارش روزنامه کیهان که در بخشی از آن عنوان شده است، «قبوض گاز نشان می دهد خانه های شهری 200 هزارتومان و روستایی 100هزارتومان در سال باید بیمه زلزله و آتش سوزی پرداخت کنند، اما جزئیات این بیمه مشخص نیست»، توضیحاتی ارائه داد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به گزارش روزنامه کیهان که در بخشی از آن عنوان شده است، «قبوض گاز نشان می دهد خانه های شهری 200 هزارتومان و روستایی 100هزارتومان در سال باید بیمه زلزله و آتش سوزی پرداخت کنند، اما جزئیات این بیمه مشخص نیست»، توضیحاتی ارائه داد.

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درباره جدایی مجتبی جباری از جمع آبی پوشان اعلام کرد که سرمربی آلمانی علاقه ای به همکاری با هافبک کهنه کار نداشته است. به گزارش ایلنا، سیدرضا افتخاری درباره جدایی مجتبی جباری از استقلال تهران گفت: در فوتبال اینگونه اتفاق ها طبیعی است و نمی‌شود اسمش را حواشی ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درباره جدایی مجتبی جباری از جمع آبی پوشان اعلام کرد که سرمربی آلمانی علاقه ای به همکاری با هافبک کهنه کار نداشته است. به گزارش ایلنا، سیدرضا افتخاری درباره جدایی مجتبی جباری از استقلال تهران گفت: در فوتبال اینگونه اتفاق ها طبیعی است و نمی‌شود اسمش را حواشی ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درباره جدایی مجتبی جباری از جمع آبی پوشان اعلام کرد که سرمربی آلمانی علاقه ای به همکاری با هافبک کهنه کار نداشته است. به گزارش ایلنا، سیدرضا افتخاری درباره جدایی مجتبی جباری از استقلال تهران گفت: در فوتبال اینگونه اتفاق ها طبیعی است و نمی‌شود اسمش را حواشی ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درباره جدایی مجتبی جباری از جمع آبی پوشان اعلام کرد که سرمربی آلمانی علاقه ای به همکاری با هافبک کهنه کار نداشته است. به گزارش ایلنا، سیدرضا افتخاری درباره جدایی مجتبی جباری از استقلال تهران گفت: در فوتبال اینگونه اتفاق ها طبیعی است و نمی‌شود اسمش را حواشی ...

دسته‌بندی نشده - لحظاتی پیش - ایلنا

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درباره جدایی مجتبی جباری از جمع آبی پوشان اعلام کرد که سرمربی آلمانی علاقه ای به همکاری با هافبک کهنه کار نداشته است. به گزارش ایلنا، سیدرضا افتخاری درباره جدایی مجتبی جباری از استقلال تهران گفت: در فوتبال اینگونه اتفاق ها طبیعی است و نمی‌شود اسمش را حواشی ...

آسایشگاه خیریه‌ی معلولین بچه‌های آسمان
درباره: آسایشگاه خیریه‎ی نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه‌های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره‌ی ثبت 15280 در قالب یک سازمان غیردولتی-غیرانتفاعی مشغول خدمات‌رسانی می‌باشد.موسسه در چهار قسمت دختران زیر 14 سال، پسران بالای 14 سال، بخش بزرگسالان (سالمند) و دفتر جلب مشارکت‌های مردمی شهرک قدس مشغول به فعالیت می‌باشد. قابل ذکر است حدود 80% این عزیزان، بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه و بدسرپرست می‌باشند و از آنجایی که عمده‌ی هزینه‌های موسسه از قبیل مواد غذایی، دارویی، مصرفی و ... از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، موسسه نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نیکوکاران ارجمند می‌باشد.
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-خیابان سرو-پلاک 37