اخبار مرتبط با

جدیدترین اخبار مرتبط با

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

قیمت سکه امامی امروز بار دیگر افزایش قیمت داشت و بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان داد و ستد گردید. تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 456 تومان معامله شد.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

قیمت سکه امامی امروز بار دیگر افزایش قیمت داشت و بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان داد و ستد گردید. تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 456 تومان معامله شد.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

قیمت سکه امامی امروز بار دیگر افزایش قیمت داشت و بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان داد و ستد گردید. تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 456 تومان معامله شد.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

قیمت سکه امامی امروز بار دیگر افزایش قیمت داشت و بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان داد و ستد گردید. تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 456 تومان معامله شد.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

قیمت سکه امامی امروز بار دیگر افزایش قیمت داشت و بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان داد و ستد گردید. تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 456 تومان معامله شد.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

قیمت سکه امامی امروز بار دیگر افزایش قیمت داشت و بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان داد و ستد گردید. تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 456 تومان معامله شد.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

قیمت سکه امامی امروز بار دیگر افزایش قیمت داشت و بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان داد و ستد گردید. تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 456 تومان معامله شد.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

جبار کوچک نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 کشور در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به دو مصوبه این کمیسیون گفت: کمیسیون مقرر کرد آنهایی که بالای 5 میلیون تومان حقوق می گیرند امسال مشمول 10 درصد افزایش حقوق قرار نگیرند.

اقتصادی - ۱ دقیقه پیش - اقتصاد آنلاین

جبار کوچک نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 کشور در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به دو مصوبه این کمیسیون گفت: کمیسیون مقرر کرد آنهایی که بالای 5 میلیون تومان حقوق می گیرند امسال مشمول 10 درصد افزایش حقوق قرار نگیرند.

نمایشگاه نقاشی «بر بال نگاه» از سی ام دی ماه تا هشتم بهمن ماه در نگارخانه کلک خیال برپا می شود. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نمایشگاه «بر بال نگاه»، شامل ۲۵ اثر با تکنیک خودکار در ابعاد ۱۰۰*۷۰ با موضوعاتی متفاوت از «حسن پیمانی شاد» است که از ۳۰ دی ماه در نگارخانه کلک خیال ...

نمایشگاه نقاشی «بر بال نگاه» از سی ام دی ماه تا هشتم بهمن ماه در نگارخانه کلک خیال برپا می شود. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نمایشگاه «بر بال نگاه»، شامل ۲۵ اثر با تکنیک خودکار در ابعاد ۱۰۰*۷۰ با موضوعاتی متفاوت از «حسن پیمانی شاد» است که از ۳۰ دی ماه در نگارخانه کلک خیال ...

نمایشگاه نقاشی «بر بال نگاه» از سی ام دی ماه تا هشتم بهمن ماه در نگارخانه کلک خیال برپا می شود. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نمایشگاه «بر بال نگاه»، شامل ۲۵ اثر با تکنیک خودکار در ابعاد ۱۰۰*۷۰ با موضوعاتی متفاوت از «حسن پیمانی شاد» است که از ۳۰ دی ماه در نگارخانه کلک خیال ...

نمایشگاه نقاشی «بر بال نگاه» از سی ام دی ماه تا هشتم بهمن ماه در نگارخانه کلک خیال برپا می شود. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نمایشگاه «بر بال نگاه»، شامل ۲۵ اثر با تکنیک خودکار در ابعاد ۱۰۰*۷۰ با موضوعاتی متفاوت از «حسن پیمانی شاد» است که از ۳۰ دی ماه در نگارخانه کلک خیال ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

نگارخانه ها و مراکز هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی نمایشگاه هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه مندان به هنر در دی ماه هستند. به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون هفته های گذشته نمایشگاه های متعددی را برای ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - خبر ایرانی

مهاجم اهل کره شمالی تیم پروجیا ایتالیا آینده ای بسیار درخشان در فوتبال دارد اما... به گزارش دیلی میل ، هان کوانگ سونگ مهاجم اهل کره شمالی است که با کالیاری قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی برای پروجیا بازی می کند. این 19 ساله درخشش خود را از فصل گذشته در سری آ ایتالیا آغاز کرده است. اکنون یوونتوس ...

پوشش و گریم بازیگر نقش پرستار شیرین در مجموعه شهرزاد با لباس پلیس را مشاهده می کنید.

پوشش و گریم بازیگر نقش پرستار شیرین در مجموعه شهرزاد با لباس پلیس را مشاهده می کنید.

پوشش و گریم بازیگر نقش پرستار شیرین در مجموعه شهرزاد با لباس پلیس را مشاهده می کنید.

پوشش و گریم بازیگر نقش پرستار شیرین در مجموعه شهرزاد با لباس پلیس را مشاهده می کنید.

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - نامه

نوشیدن روزانه آب زنجبیل نخستین خط دفاعی در برابر آنفلوآنزا ست. زنجبیل حاوی ترکیبات ضد قارچ، ضد سموم و ضد ویروس است که قدرت سیستم دفاعی بدن را افزایش می دهند. به نظرتان این دقیقا به معنای دور کردن بیماری آنفلوآنزا از بدن نیست؟

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - نامه

نوشیدن روزانه آب زنجبیل نخستین خط دفاعی در برابر آنفلوآنزا ست. زنجبیل حاوی ترکیبات ضد قارچ، ضد سموم و ضد ویروس است که قدرت سیستم دفاعی بدن را افزایش می دهند. به نظرتان این دقیقا به معنای دور کردن بیماری آنفلوآنزا از بدن نیست؟

ورزشی - ۲ دقیقه پیش - نامه

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از جریمه هافبک این تیم به خاطر مصدومیت خارج از تمرین خبر داد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با گسترش فولاد تبریز حاضر شد و ضمن ابراز تسلیت به دلیل سانحه غرق شدن نفتکش سانچی، گفت: امید به زندگی ادامه دارد و زندگی در ...

آسایشگاه خیریه‌ی معلولین بچه‌های آسمان
درباره: آسایشگاه خیریه‎ی نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه‌های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره‌ی ثبت 15280 در قالب یک سازمان غیردولتی-غیرانتفاعی مشغول خدمات‌رسانی می‌باشد.موسسه در چهار قسمت دختران زیر 14 سال، پسران بالای 14 سال، بخش بزرگسالان (سالمند) و دفتر جلب مشارکت‌های مردمی شهرک قدس مشغول به فعالیت می‌باشد. قابل ذکر است حدود 80% این عزیزان، بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه و بدسرپرست می‌باشند و از آنجایی که عمده‌ی هزینه‌های موسسه از قبیل مواد غذایی، دارویی، مصرفی و ... از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، موسسه نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نیکوکاران ارجمند می‌باشد.
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-خیابان سرو-پلاک 37