1 بهمن 1401

    منیفولد دود و هوا چیست ؟

    کلکتور یکی از قطعات مورد استفاده در موتور خودرو است که وظیفه ورود و خروج دود و جریان هوا در…

    عنوان بلوک

    دکمه بازگشت به بالا