اجتماعی

پیش‌بینی‌ وضعیت هوا برای این ۱۵ شهر پر مسافر

به گزارش خبرآنلاین، سازمان هواشناسی کشور آخرین پیش‌بینی‌ها از وضعیت جوی شهرهای نسبتا پرتردد کشور را سه روز ابتدایی سال نو اعلام کرد.

ایسنا در گزارشی نوشت: سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که آسمان تهران در روز چهارشنبه، اول فروردین نیمه ابری تا ابری و همراه با وزش باد و گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در اواخر وقت و کاهش ابر خواهد بود. همچنین برای روز پنجشنبه؛ دوم فروردین نیز آسمان تهران کمی ابری تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و به تدریج با کاهش باد پیش‌بینی شده است. وضعیت جوی تهران در روز جمعه سوم فروردین ماه نیز کمی ابری تا نیمه ابری و همراه با وزش باد خواهد بود.

وضعیت جوی اصفهان نیز برای فردا یکم فروردین ۱۴۰۳ نیمه ابری در صبح، مه آلود و به تدریج با کاهش ابر در بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال توفان و گرد و خاک پیش‌بینی شده است. در روز پنجشنبه دوم فروردین نیز آسمان این شهر صاف، کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است. همچنین روز جمعه سوم فروردین ماه نیز آسمان اصفهان صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی شده است.

وضعیت جوی کرج در روز اول فروردین ۱۴۰۳ نیمه ابری تا ابری، در هنگام صبح مه آلود و در پاره‌ای از نقاط همراه رگبار و رعد و برق و به تدریج وزش باد شدید خواهد بود. در روز دوم فروردین ماه نیز آسمان این شهر، صاف تا قسمتی ابری با کاهش زیاد دما خواهد بود. همچنین برای روز جمعه سوم فروردین نیز آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است.

آسمان گرگان در اولین روز از سال جدید ابری همراه با بارش باران در ارتفاعات، بارش پراکنده برف و در پاره‌ای از نقاط مه آلود و همراه با وزش باد شدید خواهد بود. همچنین برای دومین روز از سال نیز آسمان این شهر نیمه ابری تا ابری، در هنگام صبح همراه با بارش پراکنده و مه آلود و به تدریج کاهش ابر پیش‌بینی شده است. برای جمعه سوم فروردین نیز صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با افزایش ابر و در پاره‌ای از نقاط مه آلود و همراه با وزش باد پیش بینی شده است.

آسمان ساری هم در اولین روز از بهار ابری، همراه با بارش باران و وزش باد پیش‌بینی شده است. در دومین روز سال آسمان این شهر ابری و به تدریج با کاهش ابر همراه خواهد بود و در روز جمعه نیز آسمانی صاف تا نیمه ابری در بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده است.

تبریز هم در روز چهارشنبه، اول فروردین نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد و بارش باران و در بعضی ساعات همراه با مه رقیق پیش‌بینی شده است. برای روز پنجشنبه دوم فروردین ماه نیز آسمان این شهر نیمه ابری تا ابری و گاهی همراه با وزش باد و بارش باران و در بعضی ساعات همراه با مه رقیق خواهد بود. در روز جمعه نیز وضعیت نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد و بارش باران در بعضی ساعات مه رقیق برای آسمان تبریز پیش‌بینی شده است.

آسمان اهواز در روز چهارشنبه، اول فروردین قسمتی ابری تا نیمه ابری و به تدریج با کاهش ابر و احتمال بارش پراکنده و وزش باد پیش‌بینی شده است. در روز پنجشنبه دوم فروردین نیز آسمان این شهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی یا مه رقیق و وزش باد خواهد بود. در روز جمعه سوم فروردین نیز آسمان اهواز صاف تا قسمتی ابری به تدریج ابری با احتمال بارش پراکنده و وزش باد خواهد بود.

آسمان بندرعباس در نخستین روز فروردین صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق و غبار محلی و وزش باد پیش‌بینی شده و برای پنجشنبه دوم فروردین نیز آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق و غبار محلی و وزش باد پیش‌بینی شده است. در روز جمعه سوم فروردین نیز آسمان این شهر صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق و غبار محلی و وزش باد پیش‌بینی شده است.

آسمان یزد در اولین روز سال ۱۴۰۳ همراه با وزش باد شدید و گاهی بارش پراکنده و در بعدازظهر کاهش ابر خواهد بود. آسمان این شهر برای پنجشنبه، دوم فروردین قسمتی ابری همراه با وزش باد و در روز جمعه سوم فروردین هم قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و افزایش باد با احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی شده است.

آسمان شیراز در روز چهارشنبه، اول فروردین مه آلود و همراه با بارش باران و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید در بعدازظهر و کاهش ابر خواهد بود و برای پنجشنبه نیز کمی ابری در پاره‌ای از نقاط غبار صبحگاهی در اواخر وقت افزایش ابر خواهد بود. در روز جمعه نیز آسمان این شهر با افزایش ابر و به تدریج بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی شده است.

آسمان قزوین در روز چهارشنبه، اول فروردین ابری و در بعضی ساعات همراه با رگبار باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و به تدریج کاهش ابر پیش‌بینی شده است. آسمان این شهر برای پنجشنبه صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد و در روز جمعه نیز صاف تا کمی ابری و گاهی همراه وزش باد و در بعدازظهر با افزایش ابر پیش‌بینی شده است.

بوشهر در اولین روز از سال جدید با آسمان کمی ابری همراه با وزش باد مواجه است و در روز پنجشنبه، دوم فروردین نیز آسمان آن کمی ابری همراه با وزش باد و در روز جمعه نیز قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و به تدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی شده است.

آسمان رشت هم در اولین روز از سالا جدید نیمه ابری تا ابری و مه آلود و در بعضی ساعات با بارش باران و گاهی وزش باد پیش‌بینی شده است. در روز پنجشنبه دوم فروردین نیز آسمان رشت قسمتی ابری تاابری و مه آلود با احتمال بارش پراکنده و گاهی وزش باد و در روز جمعه سوم فروردین نیز نیمه ابری تا ابری و مه آلود و همراه با بارش پراکنده و گاهی وزش باد با احتمال رعد و برق پیش‌بینی شده است.

آسمان خرم آباد در روز چهارشنبه، اول فروردین نیمه ابری دربعضی ساعات همراه با بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق و گاهی نیز افزایش باد پیش‌بینی شده است. در روز پنجشنبه، دوم فروردین نیز آسمان این شهر صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه وزش باد خواهد بود. برای روز جمعه نیز خرم آباد دارای آسمانی نیمه ابری و در بعدازظهر همراه با رگبار باران و گاهی رعد و برق و گاهی نیز افزایش باد پیش‌بینی شده است.

آسمان مشهد هم در اول فروردین)ابری و غبار آلود و گاهی همراه با وزش باد شدید و رگبار باران خواهد بود. در روز پنجشنبه آسمان این شهر نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده باران گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی شده و در روز جمعه، سوم فروردین هم وضعیت آن نیمه ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است.

۲۳۳۲۳۶

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا